Święta Bożego Narodzenia już niedługo, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziny do udziału w Plastycznym Konkursie Bożonarodzeniowym Potrzebne będą farby, kredki lub wycinanki, a przede wszystkim chęci i pomysł. Na prace czekamy do 11 grudnia

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Oleśnie.

2. Cele Konkursu:

popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,

pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej,

kształtowanie poczucia piękna,

pobudzenie aktywności manualnej wśród dzieci,

integracja dzieci z rodzeństwem i rodzicami,

poszerzanie wiedzy na temat kultury i tradycji,

prezentacja najciekawszych prac dziecięcych.

3. Konkurs adresowany jest dla dzieci do lat 12 zamieszkałych w gminie Olesno.

4. Temat Konkursu zależny jest od grupy, do której kwalifikuje się uczestnik:

GRUPA MŁODSZA – 5-8 lat – praca plastyczna „Moje wymarzone święta Bożego Narodzenia”,

GRUPA STARSZA – 9-12 lat – praca plastyczna „Moje wymarzone święta Bożego Narodzenia”,

KATEGORIA RODZINNA – praca zbiorowa „Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie” – praca plastyczna przeznaczona dla dzieci do lat 12 i ich rodzin (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie itp.).

5. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

maksymalny rozmiar – format A3,

technika dowolna (farby, rysunek, kolaż, mozaika, plastelina, pastele, wyklejanki itp.),

prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.

6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną własnoręcznie. Praca powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, kategorię, nazwę szkoły lub przedszkola, nr telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna (prosimy o przyklejenie informacji w prawym górnym rogu na odwrocie pracy).

7. Prace należy składać w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie do dnia 11.12.2020 r. w godz. 8 -16 lub wysłać na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. Wielkie Przedmieście 31

46-300 Olesno

8. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniu 15.12.2020 r. Jurorzy będą zwracać szczególną uwagę na widoczny wkład dzieci w wykonanie pracy.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020 r. na stronie www.mdk.olesno.pl i na Facebooku MDK.

10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie. Po odbiór nagród zapraszamy osobiście do MDK od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

11. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją klauzuli RODO zamieszczonej na stronie www.mdk.olesno.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!