Kontakt

  • Miejski Dom Kultury
    ul. Wlk. Przedmieście 31
    46-300 Olesno

  • Administracja pracuje w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.

  • 34 358 28 30

  • Opłaty za zajęcia w MDK dokonujemy przelewem na konto: 17 1050 1171 1000 0005 0060 5985

    W tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz okres rozliczeniowy (miesiąc lub semestr).

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez Miejski Dom Kultury ul. Wlk. Przedmieście 31, 46-300 Olesno, NIP 576-10-36-020 (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.