R E G U L A M I N
WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Oleśnie.

2. Cele Konkursu:
· popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,
· pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej,
· kształtowanie poczucia piękna,
· pobudzenie aktywności manualnej wśród dzieci,
· poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji,
· integracja dzieci z rodzeństwem i rodzicami,
· prezentacja najciekawszych prac dziecięcych.

3. Konkurs adresowany jest dla dzieci od 3 do 12 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Olesno.

4. Temat Konkursu zależny jest od grupy, do której należy uczestnik:

· KATEGORIA PRZEDSZKOLNA ̵ Kartka Wielkanocna z motywem zajączka wielkanocnego, wielkość A5,
· KATEGORIA SZKOLNA – Pisanka wykonana techniką dowolną,
· KATEGORIA RODZINNA (dzieci wykonują pracę z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami itd.) – Dekoracja Wielkanocna (oryginalna ozdoba, stojąca lub wisząca, z motywem wielkanocnym np. koszyczek wielkanocny, zajączek, kurczaczek, stroik) wykonana techniką dowolną, o wymiarach: długość do 25 cm, szerokość do 25 cm i wysokość do 30 cm.

6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną własnoręcznie. Praca powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, kategorię, nazwę szkoły lub przedszkola, nr telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna.

7. Prace należy składać w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie do dnia 18.03.2021 r. w godz. 8-16 lub wysłać na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno

8. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniu 19.03.2021 r. Jurorzy będą zwracać szczególną uwagę na widoczny wkład dzieci w wykonanie pracy.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22.03.2021 r. podczas wernisażu, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, a także na stronie www.mdkolesno.pl i na Facebooku MDK.

10. Sposób rozdania nagród zależny będzie od sytuacji epidemicznej – w trakcie wernisażu lub indywidualnie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

11. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją klauzuli RODO zamieszczonej na stronie www.mdkolesno.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!