ANEKS DO REGULAMINU

XXII Gminnego Konkursu Recytatorskiego

dla dzieci szkół podstawowych

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną Miejski Dom Kultury w Oleśnie wprowadza następujące zmiany do regulaminu:

  1. Zmianie uległa formuła Konkursu – tegoroczna edycja przeprowadzona zostanie on-line.
  2. Prosimy o przesłanie kart zgłoszeń oraz nagrań w formie video uczestników do dnia 16.04.2021 r. na adres e-mail: biuro@mdkolesno.pl; większe pliki video prosimy przesyłać za pomocą bezpłatnego linku wetransfer. Na nagraniach powinna być widoczna cała sylwetka osoby recytującej (oczywiście recytujemy z pamięci).
  3. Obrady Jury Konkursowego odbędą się w dniu 19.04.2021 r., a wyniki zostaną opublikowane 20.04.2021 r. na stronie www.mdkolesno.pl i na facebooku MDK.
  4. Dyplomy oraz nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do sekretariatów poszczególnych jednostek delegujących po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

5. Pozostałe punkty regulaminu nie ulegają zmianie.