27 listopada 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, doceniając poczesne miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej.

Zaplanowane w ramach „Fantastycznego” Festiwalu działania obejmują cykl wydarzeń promujących postać Stanisława Lema oraz jego twórczość. Przygotowane są konkursy (literacki; plastyczny; integrujący osoby niepełnosprawne; kreatywny), różnego rodzaju warsztaty, prelekcje i spotkania związane z tematyką twórczości artysty oraz wydarzenia artystyczne. Planowane jest również wydanie kalendarzy ze zdjęciami i utworami literackimi nadesłanymi jako prace konkursowe. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą od września do października 2021r. Prace konkursowe można nadsyłać już dziś!

„Fantastyczny” Festiwal dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programy Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje – 2021”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach! Szczegóły w regulaminach:

Uniwersalna karta zgłoszenia na konkurs: