Kartę uczestnika i oświadczenie nauczyciela należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.

Regulamin, oświadczenie i karta uczestnika: