Obie karty uczestnika i oświadczenie nauczyciela należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.

Regulamin i karty uczestnika: