DYREKTOR ODDZIAŁU PKO BANKU POLSKIEGO W OLEŚNIE

DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

DYREKTOR OPOLSKIEGO CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI  ORAZ

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNIE

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PN.

Możliwości pozyskania i rozwoju kapitału obrotowego i ludzkiego w przedsiębiorstwie.