Kartę uczestnika należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.

Regulamin i karta uczestnika: