Prace można składać do 6 grudnia w sekretariacie lub w pokoju instruktorów MDK⭐