R E G U L A M I N

WIOSENNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 2024

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Oleśnie.

2. Cele Konkursu:

 • popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,

 • pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej,

 • kształtowanie poczucia piękna,

 • pobudzenie aktywności manualnej,

 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji,

 • integracja dzieci z rodzeństwem i rodzicami,

 • prezentacja prac dziecięcych.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym zamieszkałych na terenie gminy Olesno.

4. Temat Konkursu zależny jest od grupy, do której należy uczestnik:

 • KATEGORIA PRZEDSZKOLNA ̵ Najpiękniejszy wiosenny kwiat – praca płaska, technika dowolna, maksymalna wielkość A4,

 • KATEGORIA KLAS I-III – Zajączek wielkanocny – praca przestrzenna wykonana techniką dowolną,

 • KATEGORIA KLAS IV-VI – Wiosenny witraż – praca płaska wykonana techniką dowolną, maksymalna wielkość A4,

 • KATEGORIA RODZINNA – Wiosenny wianek – praca przestrzenna wykonana techniką dowolną (dzieci wykonują pracę z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami itd.).

W KATEGORII RODZINNEJ JURORZY ZWRACAJĄ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WIDOCZNY EFEKT WSPÓŁPRACY. MOŻNA DOŁĄCZYĆ OPIS PROCESU TWORZENIA PRACY ORAZ PODZIAŁU WYKONANYCH ZADAŃ. W POZOSTAŁYCH KATEGORIACH POD UWAGĘ BRANA BĘDZIE WIDOCZNA PRACA DZIECI.

5. Prace zostaną ocenione według poniższych kryteriów. W każdym kryterium przyznane zostaną maksymalnie dwie równorzędne nagrody oraz wyróżnienia:

 • oryginalność / niepowtarzalność,

 • kolorystyka / fantazyjność,

 • wykorzystanie materiałów ekologicznych / z recyklingu,

 • jakość wykonania / wykorzystana technika.

6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną wykonaną własnoręcznie. Praca powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane:

-imię i nazwisko,

-miejscowość,

-kategorię,

-nazwę szkoły lub przedszkola,

-nr telefonu kontaktowego.

Prosimy o przymocowanie karty uczestnika konkursu w niewidocznym miejscu (na odwrocie lub pod spodem).

7. Prace należy złożyć w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie do dnia 8.03.2024 r. lub wysłać na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. Wielkie Przedmieście 31

46-300 Olesno

8. Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny zwracając szczególną uwagę na widoczny wkład dzieci w wykonanie pracy.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22.03.2024 r. podczas wernisażu, a także na stronie www.mdkolesno.pl oraz w mediach społecznościowych MDK. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

10. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu RODO dostępnego na stronie www.mdkolesno.pl.

11. Istnieje możliwość odebrania prac konkursowych po tygodniu od daty wernisażu. Prace, które nie zostaną odebrane przez właścicieli wykorzystane zostaną do dekoracji w MDK, a w kolejnym roku mogą zostać przeznaczone na licytację charytatywną.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!