W Plenerze udział wzięło 12 plastyków należących do Klubu Plastyków Nieprofesjonalnych MDK