W Festiwalu udział udział wzięło 11 grup teatralnych