Oprócz kwesty na ulicach miasta w MDK odbywały się koncerty dla dzieci i młodzieży.