W ramach konferencji w MDK odbyły się koncerty, wykłady i wystawy