48 wolontariuszy kwestowało na ulicach miasta i wiosek Gminy Olesno