W Przeglądzie zaprezentowało się 28 grup tanecznych z Opola, Nysy, Kluczborka, Praszki, Strzelec Op. i Olesna.