W dniu 19 marca w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyły się eliminacje rejonowe XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. Zaprezentowały się 32 zespoły m.inn. z Opola. Nysy, Kluczborka, Ozimka i Olesna a na scenie MDK tańczyło ponad 400 uczestników ! Prezentowano uklady taneczne w kategorii disco-dance, hip-hop, widowisko taneczne i inscenizacja taneczna. Jury nominowalo najlepsze prezentacje do Finału Wojewódzkiego w Dobrzeniu Wlk., w tym m.inn. grupę OMEGA z MDK Olesno