W 1594 r. William Szekspir, dramaturg wszech czasów, napisał komedię „Poskromienie złośnicy”. W 420-lecie jej powstania została ona odegrana na scenie oleskiego MDK przez grupę teatralną Maska, działającą w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. księżnej Jadwigi Śląskiej.