W dniu 10 kwietnia 2015 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbył się XXXI Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych. W Festiwalu wzięło udział 13 zespołów teatralnych reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, domy kultury i gimnazja województwa opolskiego.