Młodzież PG nr 2 w Oleśnie wystawiła na deskach oleskiego MDK kolejne przedstawienie