Oprócz działających przy MDK grup teatralnych gościnnie wystąpiły grupy z Dobrzenia Wlk. i oleskiego Zespołu Szkół