Miejski Dom Kultury w Oleśnie był organizatorem pleneru Malarskiego dla Plastyków Nieprofesjonalnych. Plener, który miał swą siedzibę w Gospodarstwie Agroturystycznym w Łowoszowie trwał od 26 czerwca do 3 lipca a brało w nim udział 19 artystów amatorów z Olesna, Nysy i Opola.