Po raz XXVI na terenie całego kraju zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – w Oleśnie wg wstępnych obliczeń zebrano ok. 41 000 zł.