Pierwszy tydzień „Ferii w MDK”to zabawy ruchowe,kino,zajęcia teatralne i plastyczne