Podczas Festiwalu zaprezentowało się 12 zespołów teatralnych z całej Opolszczyzny.