22.11.2019 w sali widowiskowej MDK odbył się Wernisaż XXI Oleskiego Konkursu Fotograficznego. Spośród ponad 40 uczestników zostali wyłonieni i nagrodzeni autorzy najefektywniejszych prac. Wieczór umilił koncert Michała Jędryszki i Zbyszka Szpikowskiego.