3.10. 2020 w sali widowiskowej MDK odbył się XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej. Udział wzięło 16 wykonawców -I I miejsce Małgorzata Jaźwa z Namysłowa. Gościem Przeglądu była Anna Maria Jopek